Wynns Octane Booster & Valve Seat Protector - W43873

Aditiv za povećanje oktanskog broja u benzinu

Wynn’s Octane Booster & Valve Seat Protector je aditiv za gorivo baziran na manganskoj tehnologiji (MMT) i koristi se za povećanje oktanskog broja običnog, bezolovnog i benzina sa supstitutom olova (LRP).

Osobine:

 • Povećava oktanski broj (RON) od 2 do 5 poena.
 • Obezbeđuje veoma efikasnu zaštitu usled nedostatka olova, formiranjem zaštitnog sloja na sedištima ventila
 • Smanjuje i sprečava karakterističan zvuk motora (kratkotrajan i jak fijuk).
 • Spečava mehanička oštećenja koja nastaju usled toga
 • Poboljšava perfomanse motora i ubrzanje
 • Smanjuje potrošnju goriva
 • Može se koristiti za motore koji koriste običan i bezolovni benzin
 • Ne sadrži komponente sa olovom
 • Bezbedan je za katalizator i turbopunjače.

Primena:

Preporučuje se za sve benzinske motore.

Upotreba:

 • Dodati u rezervoar za gorivo, poželjno je pre svakog punjenja. Bočica od 325ml tretira od 30 do 70 litara benzina.
 • Maksimalna doza: 1 boca od 325ml na minimum 30 litara benzina

Karakteristike:

 • Izgled : Žuta tečnost
 • Gustina na 15°C : 0,812 kg/dm³
 • Tačka paljenja : >45°C
 • Indeks refrakcije na 20°C : 1,450

Pakovanje:

W43873 - 12x325ml