Servis auspuha

Zamena izduvne cevi

Zamena pancir creva

Zamena prednjeg lonca

Zadnji lonac je deo izduvnog sistema koji je najčešće prvi pokazatelj stanja celog izduvnog sistema. Lonac izduvnog sistema ima zadatak da pre svega smanji buku

U pripremi

Katalitički konvertor redukuje štetne izduvne gasove 

Auspuh savremenog automobila predstavlja mnogo više od izduvne cevi i prigušivača zvuka koji su činili izduvni sistem na starijim vozilima. Danas on predstavlja kompleksan uređaj za kontrolu i sigurnost emisije štetnih izduvnih gasova. Sastoji se od izduvne grane, zadnjeg lonca, (ponekad i prednji, srednji), cev auspuha i katalizatora.