TAX FREE

Uslovi kupovine i povraćaja pdv-a za diplomatsko/konzularna predstavništva i međunarodne organizacije (ambasade):

 • SNPDV obrazac, koji je overila ambasada ili međunarodna organizacija.

 • Potvrda reciprociteta o oslobađanju od pdv-a i akciza.

 • Ovlašćenje osoba za nabavku robe.

 • Kopija lične karte osobe ovlašćene za kupovinu.

 • Kupcu se prilikom plaćanja robe, odbija pdv ukoliko ima gore navedena dokumenta.

 • Potvrda o poreskom oslobađanju za obveznika PDV, koji vrši promet dobara ili usluga, odnosno uvoz dobara uz poresko oslobađanje (za međunarodne ugovore).

 • PPO-PDV, obrazac koji overava firma.

Purchase conditions and VAT refund for diplomatic/consular offices and international organisations (embassy)

 • SNPDV form - stamped by an embassy or international organization.

 • Confirmation of reciprocity on the VAT and excise tax exemption.

 • Authorization of the persons in charge of the procurement of goods.

 • ID card copy of the person authorized to purchase.

 • When paying for goods, the buyer with the documents mentioned above, will be able to make a VAT free purchase.

 • Certificate of Tax exemptions for VAT payer, that carries out traffic of goods or services, or import of goods with tax exemption (for international contracts).

 • PPO-VAT Form (Exemption Certificates for Sales Tax) stamped by the company.

Informacije o pravu na povraćaj PDV putnika:

 1. Povraćaj PDV može se ostvariti pod sledećim uslovima:

 • Da kupac - putnik koji nema prebivalište ni boravište u Republici Srbiji poseduje popunjen zahtev putnika za povraćaj PDV;

 • Da podaci iz pasoša ili druge putne isprave, odnosno isprave za prelazak državne granice odgovaraju podacima iz zahteva putnika za povraćaj PDV;

 • Da dobra data na uvid carinskom organu odgovaraju dobrima iz zahteva putnika za povraćaj PDV i računa;

 • Da dobra nisu korišćena u Republici Srbiji;

 • Da se dobra otpremaju u ličnom prtljagu putnika, za nekomercijalne svrhe, pre isteka tri kalendarska meseca po isteku kalendarskog meseca u kojem je izvršen promet dobara;

 • Da je ukupna vrednost isporučenih dobara iskazana u jednom računu ili u više računa istog prodavca izdatih u vremenskom periodu počev od dana izdavanja prvog računa zaključno sa istekom tri kalendarska meseca koji slede kalendarskom mesecu u kojem je izdat prvi račun, jednaka ili veća od 6.000 dinara, uključujući PDV;

 • Da su dobra otpremljena sa carinske teritorije Republike Srbije.

 • Da je carinski organ potvrdio ispunjenost uslova za povraćaj PDV i upisao datum otpremanja dobara sa carinske teritorije Republike Srbije.

 • Da je zahtev putnika za povraćaj PDV podnet prodavcu ili operateru u roku od 12 meseci od dana otpremanja dobara u inostranstvo.

 1. Putnik podnosi zahtev za povraćaj PDV prodavcu u papirnom obliku ili operateru u elektronskom obliku.

 2. Ako se zahtev za povraćaj PDV podnosi prodavcu, putnih dostavlja prodavcu račun, odnosno račune potpisane i overene pečatom carinskog organa i original zahteva putnika za povraćaj PDV potpisan i overen pečatom carinskog organa na kojem je carinski organ potvrdio da su ispunjeni uslovi za povraćaj PDV i upisao datum otpremanja dobara sa carinske teritorije Republike Srbije.

 3. Ako se zahtev za povraćaj PDV podnosi operatoru, putnik dostavlja operatoru zahtev za povraćaj PDV overen elektronskim pečatom carinskog organa, odnosno odštampani primerak zahteva za povraćaj PDV potipsan i overen pečatom carinskog organa ako postoji prekid u funkcionisanju informacionog sistema, koji sadrži potvrdu da su ispunjeni uslovi za povraćaj PDV i datum otpremanja dobara sa carinske teritorije Republike Srbije.

 4. Pravo na povraćaj PDV ne može se ostvariti za akcizne proizvode (npr. derivati nafte, alkoholna pića, cigarete i kafa) i dobra namenjena opremanju prevoznih sredstava za privatne potrebe.

 5. Zahtev za povraćaj PDV putnik može da dostavi lično, poštom ili preko drugog lica. Ako se zahtev za povraćaj PDV dostavlja poštom, putnik mora da navede račun na koji će mu se izvršiti povraćaj PDV.

Information on the right to a passenger VAT refund:

 1. VAT refunds can be made under the following conditions:

 • That  the  buyer  -  a  passenger  who  does  not  have  a  permanent  or temporary   residence   in   the   Republic   of   Serbia   possesses   a completed passenger request for VAT refund;

 • That  the  data  from  the  passport or other travel document or document used for crossing the state border correspond to the data from the passenger request for VAT refund;

 • That goods that have been submitted for inspection to the customs authority are correspond to the goods from the passenger request for VAT refund and receipt(s);

 • That the goods have not been used in the Republic of Serbia;

 • That  the  goods  are  dispatched  in  the  personal  luggage  of  the passenger, for non-commercial purposes, before the expiration of three calendar months after the expiration of the calendar month in which the turnover of goods has been performed;

 • That  the  total  value  of  the  goods  delivered  expressed  in  one receipt  or  in  several  receipts  of  the  same  seller,  issued  over  a period starting from the date of issue of the first receipt, ending three calendar months following the calendar month in which the first receipt was issued, is equal or above RSD 6.000, insluding VAT;

 • That the goods have been shipped from the customs territory of the Republic of Serbia;

 • That  the  customs  authority  has  confirmed  the  fulfilment  of  the conditions for VAT refund and has entered the date of dispatch of goods from the customs territory of the Republic of Serbia;

 • That a request for VAT refund has been submitted to the seller or operator within 12 months from the date of shipping of the goods abroad.

The passenger applies for a VAT refund to the seller in paper form or to the operator in electronic form.

 1. If the VAT refund request is submitted to the seller, the passenger shall provide the seller with the receipt, that is, the receipts signed and stamped by the customs authority and the original of the passenger request for VAT refund signed and stamped by the customs authority, at which the customs authority confirmed that the conditions for VAT refund were fulfilled and with entered date of dispatch of goods from the customs territory of the Republic of Serbia.

 2. If a VAT refund request is submitted to the operator, the passenger shall submit to the operator a VAT refund request certified by an electronic stamp of the customs authority, that is, a printed сору of the VAT refund request signed and stamped by the customs authority if there is a malfunction of the information system, which contains confirmation that the conditions for VAT refund are met and with a date of dispatch of goods from the customs territory of the Republic of Serbia.

 3. The right to VAT refund cannot be realized for excise products (e.g. derivatives of oil, alcoholic beverages, cigarettes and coffee) and goods intended for equipping vehicles for private purposes.

 4. A passenger VAT refund request can be delivered in person, by post or via another person. If the request for VAT refund is delivered by post, the passenger must indicate the account to which his VAT refund will be made.

LAV AUTO - auto-servis godine (2010)

LAV AUTO - auto-servis godine (2010)

U okviru Beogradskog sajma automobila u organizaciji Automobilskog foruma, dodeljena su priznanja  - "OSKAR PRESTIŽA" najboljim predstavnicima automobilske industrije. U kategoriji &quo...

Opširnije
O nama

O nama

1989. godine osnovana je porodična firma pod nazivom GORDON AUTO SPORT, sa namerom da našem tržištu ponudi širok izbor kvalitetnih auto delova. Preduzeće je proširilo svoju...

Opširnije
Priprema vozila za zimu

Priprema vozila za zimu

Hladno vreme, klizavi kolovozi, so i pesak na putu – sve nas to čeka u narednim danima. Svi sitni problemi koji nisu predstavljali veliku teškoću za vaše vozilo proteklog leta, pog...

Opširnije
Podaci za PDV identifikaciju

Podaci za PDV identifikaciju

Obrazac za PDV identifikaciju možete preuzeti ovde....

Opširnije
Uloga amortizera u vožnji

Uloga amortizera u vožnji

Amortizeri su jedan od vitalnih delova automobila sa stanovišta bezbedne vožnje. Funkcija i zadatak amortizeraJedna od glavnih zadataka amortizera jeste da konstantno drže točkove na putu ...

Opširnije
Balansiranje točkova je samo deo rešenja

Balansiranje točkova je samo deo rešenja

Pri vožnji od 100 km/h, guma prosečne veličine okreće se 850 puta u minuti. Na ovoj brzini, malim varijacijama u ravnoteži, krutost ili izbočenost strana gume može izazvati bukvalno udaranje točka u p...

Opširnije
Prodaja guma - popusti, rate

Prodaja guma - popusti, rate

Pripremili smo Vam izuzetno primamljivu ponudu prilikom kupovine i montaže novih pneumatika na vozilo. Pored sezonskih i vansezonskh akcija, očekuje vas niz povoljnosti i prijatna iznenađenja.&nb...

Opširnije
Zaposlenje

Zaposlenje

Naše poslovanje usmereno je ka profesionalnoj usluzi, beskompromisnom kvalitetu i naravno, zadovoljstvu klijenata. Potrebni su nam profesionalci u svojoj struci, motivisani i vredni radnici koj...

Opširnije
Privatnost podataka

Privatnost podataka

Da bismo uspešno obradili Vašu narudžbu potrebni su nam Vaše ime i prezime, adresa, e-mail i telefon. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da obradimo Vaš zahtev ili d...

Opširnije
Koji akumulator izabrati

Koji akumulator izabrati

Koji akumulator odgovara vašem vozilu je pitanje koje najčešće postavljate prilikom zamene dotrajalog akumulatora.Akumulator treba zameniti odgovarajućim akumulatorom prema preporuci pro...

Opširnije
Načini plaćanja

Načini plaćanja

Našim kupcima nudimo sledeće načine plaćanja:GotovinskiPlaćanje gotovinom u našim maloprodajnim objektima.Platnim karticamaOmogućeno je plaćanje sledećim platnim karticama:DinaCard,Maest...

Opširnije
Otkup starih akumulatora

Otkup starih akumulatora

Vršimo otkup starih akumulatora i time zaokružujemo proces zamene akumulatora u našem servisu. Istrošeni akumulatori bačeni na otpad su jedan od najvećih zagađivača životne sredin...

Opširnije
Odricanje od odgovornosti

Odricanje od odgovornosti

Sav materijal, uključujući, ali ne ograničen na, tekst, fotografije, grafiku i cifre na sajtu može sadržati tehničke greške ili greške u kucanju ili druge vrste grešaka ili netačn...

Opširnije
MICHELIN CrossClimate pneumatik

MICHELIN CrossClimate pneumatik

U maju 2015. godine, Michelin će lansirati na evropska tržišta MICHELIN CrossClimate, prvi letnji pneumatik sertifikovan za korišćenje u zimskim uslovima.Nov MICHELIN CrossClimate je spo...

Opširnije
Zamena prve pomoći sa isteklim rokom

Zamena prve pomoći sa isteklim rokom

Zamena prve pomoći za auto (kompleta) sa isteklim rokom sprovodimo u saradnji sa Galenika Pharmacia.U saradnji sa kompanijom „Galenika Pharmacia“, počeli smo akciju zamena prve pomoći sa i...

Opširnije
Thule na expozimu

Thule na expozimu

Na nedavno održanom Sajmu zimske opreme Expo-zim 2015. u Beogradu, Lav Auto je predstavio ponudu THULE proizvoda zainteresovanim posetiocima. Posebno interesovanje vladalo je za krovne kofere, lance z...

Opširnije
Lav auto na sajmu turizma 2016.

Lav auto na sajmu turizma 2016.

Sajam turizma je privukao veoma veliki broj ljubitelja putovanja, zaljubljenika u pustolovinu i aktivnosti u prirodi. Za uživanje u aktivnom životu s prijateljima i porodicom često je potrebno puno op...

Opširnije
Lav auto na sajmu automobila 2016

Lav auto na sajmu automobila 2016

Lav auto je na nedavno završenom Sajmu automobila - Bg-Car Show 2016 predstavio ponudu vrhunskih brendova iz oblasti auto industrije. Wynn'sWynn's je svetski lider u proizvodnji ...

Opširnije
Lav Auto na sajmu expo-zim 2016

Lav Auto na sajmu expo-zim 2016

Sajam zimske opreme Expo-zim je privukao veoma veliki broj ljubitelja skijanja, sankanja, zaljubljenika u pustolovinu i aktivnosti u prirodi. Za uživanje u aktivnom životu s prijateljima i porodicom č...

Opširnije
Konig - vrhunski lanci za sneg

Konig - vrhunski lanci za sneg

Konig lanci za sneg su brzi, intuitivni i lako se uklapaju i daju kompatibilna rešenja za gotovo bilo koje veličine točkova na skoro svakom vozilu. KONIG vam nudi sigurnost tokom putovanja i ko...

Opširnije
Lav Auto - generalni uvoznik Thule za Srbiju

Lav Auto - generalni uvoznik Thule za Srbiju

Lav Auto je generalni uvoznik i distributer Thule proizvoda za teritoriju Srbije. Thule krovni nosači pomažu vam da bolje iskoristite prostor u vašem vozilu jer teret nose pouzdano, sigurno i s...

Opširnije
Otvoren Thule Shop

Otvoren Thule Shop

Lav Auto je otvorio novo prodajno mesto pod nazivom THULE SHOP na adresi Tošin bunar 179 u Beogradu. U prodajnom delu vas očekuje najveći asortiman Thule proizvoda na jednom mestu. U novom...

Opširnije
Wynn’s – bolje sprečiti, nego lečiti!

Wynn’s – bolje sprečiti, nego lečiti!

Svaki automobil, bez obzira na starost, zahteva brigu i redovno održavanje svih elemenata kako bi što duže zadržao karakteristike i performanse koje je predvideo proizvođač. Svi sistemi u vozil...

Opširnije
Prvi rođendan Thule Shop-a

Prvi rođendan Thule Shop-a

Slavimo prvi rođendan Thule Shop-a i poklanjamo!Povodom prvog rođendana Thule Shop-a , Lav auto i Thule Shop će od 15. – 17. Februara 2018. godine imati poklone za sve kupce u Thule Shop-u. Pozi...

Opširnije
Wynn’s TYRE FIX – pouzdan baš kad treba!

Wynn’s TYRE FIX – pouzdan baš kad treba!

Kada krenemo na put, uvek nam treba puno stvari. Ono što nam sigurno ne treba je probušena guma. Bilo da nemate mesta za rezervnu gumu, uvek ste u žurbi ili biste jednostavno posao ...

Opširnije
NOVO: MultiServe - Najmoćniji Wynn's uređaj, do sada!

NOVO: MultiServe - Najmoćniji Wynn's uređaj, do sada!

Novi uređaj iz Wynn's-a MultiServe upravo je stigao u Lav auto, a prve utiske o uređaju posle testiranja objavićemo na našem sajtu. Dok svi čekamo rezultate testova ovog dugo najavljivanog...

Opširnije
Kad kabina vozila smrdi - Wynn's pomaže

Kad kabina vozila smrdi - Wynn's pomaže

Ništa lepše od vožnje po vrelom letnjem danu, dok prijatan vazduh iz klime hladi vaše vozilo. Osim ako taj vazduh više nije prijatan i počne da smrdi. Neprijatan miris je s...

Opširnije
 Novo: Thule Lithos kolekcija stigla u Thule Shop

Novo: Thule Lithos kolekcija stigla u Thule Shop

Ukoliko ste mislili da ranac ne može izgledati elegantno, Thule je rešio da vas demantuje novom Litos kolekcijom koja se upravo pojavila na tržištu, a od nedavno je u ponudi i u Thule Sh...

Opširnije
AKCIJA 1+1 gratis: uz Wynn’s Clean FX - Wynn’s Speed FX na poklon!

AKCIJA 1+1 gratis: uz Wynn’s Clean FX - Wynn’s Speed FX na poklon!

Uživajte ovog leta još više na svom motoru ili skuteru zahvaljujući Wynn’s aditivima!U toku je velika letnja akcija u Lav autu. Kupovinom aditiva WYNN'S Clean FX na poklo...

Opširnije
Servisna knjižica u izdanju Lav auta

Servisna knjižica u izdanju Lav auta

Prva servisna knjižica u izdanju Lav auta upravo je izašla iz štampe i možete je potražiti u Lav autu ili Thule Shop-u na Novom Beogradu.Servisna knjižica Lav auta je proizašla iz...

Opširnije
Kupovina guma: šta treba da znate

Kupovina guma: šta treba da znate

Da li Vaše gume izgledaju pomalo ćelavo, istrošeno ili staro? Ako je odgovor da, možda bi trebalo razmotriti kupovinu novih guma. Analiza svih sitnih detalja koja je potrebna da bi ...

Opširnije
Čelične felne

Čelične felne

U našoj ponudi imamo kvalitetne čelične felne proizvedene u Evropi. Veliki izbor čeličnih felni za sve tipove vozila i najpovoljniji odnos cena/kvalitet. Čelične felne su ekonomične i lako se o...

Opširnije
Cenovnik servisnih usluga

Cenovnik servisnih usluga

Ovo je samo izvod iz cenovnika naših usluga. Nismo u mogućnosti da Vam prezentujemo cene usluga koje se razlikuju od tipa vozila. U slučaju da ste zainteresovani za cenu servisne usluge koja ni...

Opširnije
Niske temperature mogu sprečiti pokretanje vozila

Niske temperature mogu sprečiti pokretanje vozila

Kada temperature padnu ispod nule, kristali voska u dizel gorivu se stvrdnu, pretvarajući gorivo u gustu tečnost. Ovi očvrsnuti kristali voska blokiraju filter i zaustavljaju automobil, kamion ili bi...

Opširnije
Obaveštenje o sigurnosnom opozivu Thule RideAlong

Obaveštenje o sigurnosnom opozivu Thule RideAlong

Thule izdaje dobrovoljno globalno povlačenje Thule sedišta za bicikle za decu RideAlong zato što obloge pojaseva na sedištima bicikla mogu sadržati hemikaliju otpornu na vatru Dec...

Opširnije
Naša Web stranica koristi "kolačiće" koji ne sadrže lične podatke, i koriste se radi olakšanog korisničkog iskustva. Daljim korišćenjem prihvatate njihovu upotrebu.
Na sledećem linku možete saznati više i odabrati podešavanja. Za detalje o zaštiti podataka, možete se informisati na stranici politika privatnosti.