Uslovi korišćenja sajta

Upotrebom ovog internet sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili ove uslove korišćenja i slažete se da ste obavezni da ih poštujete, kao i sve druge primenljive zakone i propise. Ukoliko ne prihvatate ove uslove, molimo vas da ne koristite ovaj internet sajt. Lav auto d.o.o može izmeniti ove Uslove u bilo kom trenutku izmenama u ovom tekstu. 

Osnovni podaci o firmi Lav auto d.o.o.

Naziv frme: Lav auto d.o.o.
Sedište firme: Jablanička 1, 11030 Beograd
Matični broj: 07907281
Pib: 100571770
Adresa za prijem elektronske pošte: office@lavauto.rs
Adresa za prijem porudžbina: prodaja@lavauto.rs
Adresa za prijem pošte: Jablanička 1, 11030 Beograd

Opšti uslovi korišćenja

Firma Lav auto d.o.o. je vlasnik sajta "internet-prodavnica.lavauto.rs". Posetom ili kupovinom na našem sajtu "internet-prodavnica.lavauto.rs" prihvatate Uslove korišćenja koji su navedeni u daljem tekstu. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate i upoznate se pravilima koja se primenjuju. Zadržavamo pravo da bez prethodnog obaveštavanja vršimo izmene i dopune “Uslova korišćenja”.

Ovaj sajt pre svega služi da vas prekoko njega informišemo šta sve imamo u našim prodajnim objektima i po kojim cenama. Da bi ste pregledali naš sajt i upoznali se sa cenama, ne morate se registrovati na samom sajtu.

Cene na sajtu

Sve cene su iskazane u dinarima sa uračunatim Pdv-om. Cene na sajtu su iste kao i u našim prodajnim objektima i ne sadrže nikakve dodatne troškove. Lav auto zadržava pravo da promeni cene bez prethodne najave. Trudimo se da cene na sajtu budu ažurne.

Poručivanje proizvoda koje želite da kupite – korpa

U koliko se odlučite da kupite neki artikal iz naše ponude kliknite na dugme na kome je nacrtana korpa i piše "Dodajte u korpu". Time ste proizvod ubacili u svoju korpu. Možete upisati koliki broj komada želite da kupite a takođe možete promeniti količinu. Takođe možete odustati od kupovine, izbrisati jedan artikl ili sve artikle.

Ubacivanjem artikla u korpu ne znači da ste taj artikal i kupili. Ako na sajtu piše da je artikl na stanju, može se desiti da nemamamo dovoljnu količinu ili se u međuvremenu taj artikl prodao u poslovnicama.

Način plaćanja

Ukoliko kupujete robu u našim prodajnim objektima možete koristiti sve oblike plaćanja. (Gotovina, kartica, ček, uplata na račun). Uz svaku kupovinu dobijate fiskalni račun koji je osnov za plaćanje.

Ako ne želite da dođete u naše prodajne objekte već želite da vam robu pošaljemo brzom poštom, tada robu plaćate kuriru brze pošte. Trenutno, jedini oblik plaćanja kurirskoj službi je gotovinski.

Trošak dostave

Isporuka se vrši kurirskom službom o trošku kupca.

Ako je vrednost poručene robe ispod 6.000,00 dinara (sa Pdv-om) trošak dostave robe plaća potrošač brzoj pošti prema ugovorenom cenovniku sa brzom poštom:

 • za paket do 2 kg cena iznosi 240.00 RSD po paketu

 • za paket od 2.01 do 5 kg cena iznosi 300.00 RSD po paketu

 • za paket od 5.01 do 10 kg cena iznosi 400.00 RSD po paketu

 • za paket od 10.01 do 15 kg cena iznosi 500.00 RSD po paketu

 • svaki kilogram preko težine od 15 kg obračunava se po 20.00 RSD po kilogramu

 • Za porudžbine manje od 1.000 RSD, naplaćuje se dodatna usluga (povrat novca) u iznosu od 82.00 RSD

*Navedene cene su sa uračunatim PDV-om.

Za porudžbine preko 6.000 dinara trošak dostave robe plaćamo mi, osim u slučajevima pošiljki velike težine, o čemu ćete biti blagovremeno obavešteni.

Prijem paketa

U cilju što bolje saradnje, molimo Vas da prilikom preuzimanja pošiljke proverite da li ambalaža ima vidna oštećenja (pocepana, mokra, blatnjava...).

Oštećene pošiljke niste u obavezi da preuzmete.

Ukoliko se desi da je roba koja Vam je isporučena ima oštećenja nastala u transportu, potrebno je da na licu mesta sastavite zapisnik sa kurirom i obavestite nas o nastaloj situaciji.

Za sve nepravilnosti vezano za isporuku robe budite slobodni da nas kontaktirate, kako bismo pokušali da utičemo na kvalitet usluge kurirskih službi.

Reklamacije, saobraznost i garancija

Sva roba koja je kupljena kod nas podleže saobraznosti ili garanciji po zakonu u zavisnosti od vrste robe. Svaka reklamacija, uz fiskalni račun, se rešava prema zakonu o zaštiti potrošača.

Reklamacija se podnosi na našim prodajnim mestima, preko telefona ili slanjem elektronske pošte na naš e-mail: prodaja@lavauto.rs. Odgovorno lice za reklamacije se nalazi na broju telefona: 011/239-0009

Povraćaj novca

Povraćaj novca po bilo kom osnovanom razlogu vrši se isključivo na tekući račun kupca.

Opisi proizvoda

Lav auto d.o.o. se trudi da na sajtu sve proizvode opiše što je moguće detalnije. Naći deo koji odgovara automobilu potrošača je vrlo stručan posao pa preporučujemo da pozovete našu prodajnu službu da vam oni pomognu oko izbora dela koji odgovara za vaš auto. U slučaju samostalnog odabira autodelova postoji velika mogućnost greške. Ako pogrešite, auto deo možete vratiti ako je neupotrebljavan i sa neoštećenom fabričkom ambalažom i original računom a mi ćemo vam vratiti novac.

Takođe Lav auto d.o.o. ne garantuje da su svi navedeni podaci i slike u vezi proizvoda 100% tačni, kompletni, pouzdani i bez grešaka. Ako proizvod koji ste kupili odstupa od opisa koji su navedeni na sajtu možete ga vratiti u nekorišćenom stanju, sa neoštećenom fabričkom ambalažom i kompletnom dokumentacijom koju ste uz njega dobili, a mi ćemo vam vratiti novac.

Zaštita potrošača u ostvarivanju prava iz ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija

Zakon o zaštiti potrošača “Službeni glasnik RS, br.62 od 13. Juna 2014, 6 od 28 Januara 2016. - dr. zakon, 44 od 08. Juna 2018 - dr. zakon

Član 27

Trgovac je dužan da pre zaključenja ugovora na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija, pored podataka iz člana 13. ovog zakona, na jasan i razumljiv način potrošača obavesti o:

 1. adresi na kojoj posluje, ako ne posluje na adresi na kojoj mu je sedište ili prebivalište i adresi, broju faksa i adresi elektronske pošte trgovca u čije ime postupa na koju potrošač može da izjavi reklamaciju;

 2. prodajnoj ceni koja obuhvata ukupne troškove za obračunski period u slučaju ugovora sa neodređenim trajanjem ili ugovora koji sadrži pret)platu; kada se ovakvim ugovorima predviđa plaćanje fiksne sume, prodajna cena obuhvata ukupne mesečne troškove; kada se ukupni troškovi ne mogu pouzdano unapred obračunati, saopštava se način na koji će se prodajna cena obračunavati;

 3. trošku korišćenja sredstava komunikacije na daljinu za zaključivanje ugovora kada se taj trošak obračunava na osnovi različitoj od osnovne tarife;

 4. uslovima, vremenskom roku i postupku za ostvarivanje prava na odustanak od ugovora u skladu sa članom 28. ovog zakona;

 5. obavezi da plati trgovcu razumne troškove u skladu sa članom 35. stav 3. ovog zakona, ako potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora nakon što je podneo zahtev u skladu sa članom 28. stav 2. i članom 29. ovog zakona;

 6. kada pravo na odustanak od ugovora nije predviđeno u skladu sa članom 37. ovog zakona, o podatku da potrošač ne može da koristi pravo na odustanak ili, gde je primenjivo, okolnostima pod kojima potrošač gubi pravo na odustanak od ugovora;

 7. postojanju njegovog ugovornog odnosa sa poštanskim operatorom preko koga potrošač može, u slučaju reklamacije zbog nesaobraznosti, da pošalje robu o trošku trgovca.

U zavisnosti od okolnosti konkretnog slučaja i vrste robe, trgovac je dužan da potrošača obavesti i o:

 1. dužnosti potrošača da snosi troškove povraćaja robe u slučaju odustanka od ugovora i, za ugovore na daljinu, ako se roba zbog svojih karakteristika ne može vratiti poštom, troškove vraćanja robe;

 2. postojanju primenjivih kodeksa dobre poslovne prakse i načinu na koji se može steći uvid u sadržaj kodeksa, gde je primenjivo;

 3. minimalnom trajanju ugovornih obaveza potrošača u skladu sa ugovorom;

 4. postojanju i uslovima za polaganje depozita ili drugih finansijskih garancija koje potrošač na zahtev trgovca treba da plati ili dostavi;

 5. mogućnosti pristupa vansudskim mehanizmima za rešavanje sporova koje trgovac unapred prihvata i načinima pristupa.

Odredbe st. 1. i 2. ovog člana primenjuju se i na ugovore o snabdevanju vodom, gasom ili električnom energijom kada oni nisu ponuđeni za prodaju u ograničenoj ili unapred određenoj količini, ili na ugovore o snabdevanju toplotnom energijom ili o isporuci digitalnog sadržaja koji se ne isporučuje na trajnom nosaču zapisa.

U slučaju javne aukcije podaci o trgovcu iz člana 13. stav 1. tačka 1) ovog zakona i stava 1. tačka 1) ovog člana mogu biti zamenjeni istovrsnim podacima o aukcionaru.

Podaci iz stava 1. tač. 4) i 5) i stava 2. tačka 1) ovog člana mogu biti dostavljeni putem obrasca iz člana 28. ovog zakona.

Trgovac je dužan da pre zaključenja ugovora o pružanju finansijskih usluga na daljinu, potrošača, na jasan i razumljiv način, obavesti o:

 1. osnovnim obeležjima finansijske usluge;

 2. prodajnoj ceni finansijske usluge uključujući poreze, takse, troškove i naknade, odnosno o načinu obračunavanja cene ako prodajna cena finansijske usluge ne bude iskazana;

 3. posebnim rizicima koji se odnose na određeni finansijski instrument;

 4. periodu za koji važe data obaveštenja;

 5. načinu plaćanja.

Ukoliko trgovac ne ispunu obavezu obaveštavanja o dodatnim troškovima iz člana 13. tačka 3) ovog zakona i stava 2. tačka 1) ovog člana potrošač nije dužan da snosi te troškove.

Trgovac je dužan da podatke iz st. 1, 2. i 6. ovog člana pruži potrošaču na srpskom jeziku.

Podaci iz st. 1, 2. i 6. ovog člana predstavljaju sastavni deo ugovora na daljinu ili ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija.

Teret dokazivanja izvršenja obaveza u skladu sa st. 1, 2. i 6. ovog člana i čl. 30. i 31. ovog zakona je na trgovcu.

Član 28

 • Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova iz čl. 34. i 35. ovog zakona (u daljem tekstu: odustanak od ugovora).

 • Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu: obrazac za odustanak).

 • Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija smatra se blagovremenom ukoliko je poslata trgovcu u roku iz stava 1. ovog člana.

 • Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

 • Ako trgovac omogući potrošaču da elektronski popuni i pošalje obrazac za odustanak, dužan je da ga o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa.

 • Protekom roka iz člana 29. ovog zakona prestaje pravo potrošača na odustanak od ugovora.

 • Teret dokazivanja da je postupio u skladu sa odredbama st. 1.-5. ovog člana, radi ostvarivanja prava na odustanak od ugovora, je na potrošaču.

 • Oblik i sadržinu obrasca za odustanak propisuje ministar nadležan za poslove zaštite potrošača

Preuzmite obrazac za odustajanje od trgovine

Pravo na privatnost i bezbednost

U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka, podaci koje ostavljaju potrošači na sajtu, koriste se isključivo za komunikaciju u slučajevima kupovine i isporuke robe. Lav auto d.o.o. lične podatke kupaca ne koristi za druge namene niti će to raditi.

Kad kabina vozila smrdi - Wynn's pomaže

Kad kabina vozila smrdi - Wynn's pomaže

Ništa lepše od vožnje po vrelom letnjem danu, dok prijatan vazduh iz klime hladi vaše vozilo. Osim ako taj vazduh više nije prijatan i počne da smrdi. Neprijatan miris je s...

Opširnije
Akcija: Black friday 2020 u Thule Shop-u

Akcija: Black friday 2020 u Thule Shop-u

Crni petak je stigao! Popusti od 10-50%. Povodom crnog petka organizovali smo akciju u THULE SHOP-u, i pripremili odlične popuste.Iskoristite priliku, akcija traje samo u petak 27. i subotu 28. novemb...

Opširnije
Cenovnik servisnih usluga

Cenovnik servisnih usluga

Ovo je samo izvod iz cenovnika naših usluga. Nismo u mogućnosti da Vam prezentujemo cene usluga koje se razlikuju od tipa vozila. U slučaju da ste zainteresovani za cenu servisne usluge koja ni...

Opširnije
Niske temperature mogu sprečiti pokretanje vozila

Niske temperature mogu sprečiti pokretanje vozila

Kada temperature padnu ispod nule, kristali voska u dizel gorivu se stvrdnu, pretvarajući gorivo u gustu tečnost. Ovi očvrsnuti kristali voska blokiraju filter i zaustavljaju automobil, kamion ili bi...

Opširnije
Naša Web stranica koristi "kolačiće" koji ne sadrže lične podatke, i koriste se radi olakšanog korisničkog iskustva. Daljim korišćenjem prihvatate njihovu upotrebu.
Na sledećem linku možete saznati više i odabrati podešavanja. Za detalje o zaštiti podataka, možete se informisati na stranici politika privatnosti.