Uslovi korišćenja sajta

Upotrebom ovog internet sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili ove uslove korišćenja i slažete se da ste obavezni da ih poštujete, kao i sve druge primenljive zakone i propise. Ukoliko ne prihvatate ove uslove, molimo vas da ne koristite ovaj internet sajt. Lav auto d.o.o može izmeniti ove Uslove u bilo kom trenutku izmenama u ovom tekstu. 

Osnovni podaci o firmi Lav auto d.o.o.

Naziv frme: Lav auto d.o.o.
Sedište firme: Jablanička 1, 11030 Beograd
Matični broj: 07907281
Pib: 100571770
Adresa za prijem elektronske pošte: office@lavauto.rs
Adresa za prijem porudžbina: prodaja@lavauto.rs
Adresa za prijem pošte: Jablanička 1, 11030 Beograd

Opšti uslovi korišćenja

Firma Lav auto d.o.o. je vlasnik sajta "internet-prodavnica.lavauto.rs". Posetom ili kupovinom na našem sajtu "internet-prodavnica.lavauto.rs" prihvatate Uslove korišćenja koji su navedeni u daljem tekstu. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate i upoznate se pravilima koja se primenjuju. Zadržavamo pravo da bez prethodnog obaveštavanja vršimo izmene i dopune “Uslova korišćenja”.

Ovaj sajt pre svega služi da vas prekoko njega informišemo šta sve imamo u našim prodajnim objektima i po kojim cenama. Da bi ste pregledali naš sajt i upoznali se sa cenama, ne morate se registrovati na samom sajtu.

Cene na sajtu

Sve cene su iskazane u dinarima sa uračunatim Pdv-om. Cene na sajtu su iste kao i u našim prodajnim objektima i ne sadrže nikakve dodatne troškove. Lav auto zadržava pravo da promeni cene bez prethodne najave. Trudimo se da cene na sajtu budu ažurne.

Poručivanje proizvoda koje želite da kupite – korpa

U koliko se odlučite da kupite neki artikal iz naše ponude kliknite na dugme na kome je nacrtana korpa i piše "Dodajte u korpu". Time ste proizvod ubacili u svoju korpu. Možete upisati koliki broj komada želite da kupite a takođe možete promeniti količinu. Takođe možete odustati od kupovine, izbrisati jedan artikl ili sve artikle.

Ubacivanjem artikla u korpu ne znači da ste taj artikal i kupili. Ako na sajtu piše da je artikl na stanju, može se desiti da nemamamo dovoljnu količinu ili se u međuvremenu taj artikl prodao u poslovnicama.

Način plaćanja

Ukoliko kupujete robu u našim prodajnim objektima možete koristiti sve oblike plaćanja. (Gotovina, kartica, ček, uplata na račun). Uz svaku kupovinu dobijate fiskalni račun koji je osnov za plaćanje.

Ako ne želite da dođete u naše prodajne objekte već želite da vam robu pošaljemo brzom poštom, tada robu plaćate kuriru brze pošte. Trenutno, jedini oblik plaćanja kurirskoj službi je gotovinski.

Trošak dostave

Dostava nije besplatna za narudžbenice čiji su iznosi manji od 6.000 RSD i plaća se kurirskoj službi prema sledećem cenovniku BEX Express-a:

 • Za pakete od 0.35 - 1 kg cena iznosi 330 RSD po paketu;
 • Za pakete od 1 - 5 kg cena iznosi 420 RSD po paketu;
 • Za pakete od 5 - 15 kg cena iznosi 720 RSD po paketu;
 • Za pakete od 15 - 20 kg cena iznosi 770 RSD po paketu;
 • Za pakete od 20 - 30 kg cena iznosi 960 RSD po paketu;
 • Za pakete od 30 - 50 kg cena iznosi 1.290 RSD po paketu.
 • Guma putnička - 330 RSD po gumi;
 • Guma poluteretna/ SUV / 4x4 – 600 RSD po gumi

Svaki kilogram preko 50 kg se naplaćuje 20 RSD (sa PDV-om).

 • Za porudžbine preko 7.000 dinara, a težine do 15 Kg, trošak dostave robe plaća Lav Auto.
 • U slučajevima pošiljki velike težine (akumulatori, ulja, tečnosti...), dostava se naplaćuje prema posebnom cenovniku, o čemu ćete biti obavešteni pre slanja paketa.

Trgovac je dužan da pre zaključenja ugovora na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija, pored podataka iz člana 13. ovog zakona, na jasan i razumljiv način potrošača obavesti o:

Član 27

Zakon o zaštiti potrošača “Službeni glasnik RS, br.62 od 13. Juna 2014, 6 od 28 Januara 2016. - dr. zakon, 44 od 08. Juna 2018 - dr. zakon

Zaštita potrošača u ostvarivanju prava iz ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija

Lav auto d.o.o. se trudi da na sajtu sve proizvode opiše što je moguće detalnije. Naći deo koji odgovara automobilu potrošača je vrlo stručan posao pa preporučujemo da pozovete našu prodajnu službu da vam oni pomognu oko izbora dela koji odgovara za vaš auto. U slučaju samostalnog odabira autodelova postoji velika mogućnost greške. Ako pogrešite, auto deo možete vratiti ako je neupotrebljavan i sa neoštećenom fabričkom ambalažom i original računom a mi ćemo vam vratiti novac.

Takođe Lav auto d.o.o. ne garantuje da su svi navedeni podaci i slike u vezi proizvoda 100% tačni, kompletni, pouzdani i bez grešaka. Ako proizvod koji ste kupili odstupa od opisa koji su navedeni na sajtu možete ga vratiti u nekorišćenom stanju, sa neoštećenom fabričkom ambalažom i kompletnom dokumentacijom koju ste uz njega dobili, a mi ćemo vam vratiti novac.

Opisi proizvoda

Povraćaj novca po bilo kom osnovanom razlogu vrši se isključivo na tekući račun kupca.

Povraćaj novca

Sva roba koja je kupljena kod nas podleže saobraznosti ili garanciji po zakonu u zavisnosti od vrste robe. Svaka reklamacija, uz fiskalni račun, se rešava prema zakonu o zaštiti potrošača.

Reklamacija se podnosi na našim prodajnim mestima, preko telefona ili slanjem elektronske pošte na naš e-mail: prodaja@lavauto.rs. Odgovorno lice za reklamacije se nalazi na broju telefona: 011/239-0009

Reklamacije, saobraznost i garancija

Za sve nepravilnosti vezano za isporuku robe budite slobodni da nas kontaktirate, kako bismo pokušali da utičemo na kvalitet usluge kurirskih službi.

Ukoliko se desi da je roba koja Vam je isporučena ima oštećenja nastala u transportu, potrebno je da na licu mesta sastavite zapisnik sa kurirom i obavestite nas o nastaloj situaciji.

Oštećene pošiljke niste u obavezi da preuzmete.

U cilju što bolje saradnje, molimo Vas da prilikom preuzimanja pošiljke proverite da li ambalaža ima vidna oštećenja (pocepana, mokra, blatnjava...).

Prijem paketa


 • adresi na kojoj posluje, ako ne posluje na adresi na kojoj mu je sedište ili prebivalište i adresi, broju faksa i adresi elektronske pošte trgovca u čije ime postupa na koju potrošač može da izjavi reklamaciju;

 • prodajnoj ceni koja obuhvata ukupne troškove za obračunski period u slučaju ugovora sa neodređenim trajanjem ili ugovora koji sadrži pret)platu; kada se ovakvim ugovorima predviđa plaćanje fiksne sume, prodajna cena obuhvata ukupne mesečne troškove; kada se ukupni troškovi ne mogu pouzdano unapred obračunati, saopštava se način na koji će se prodajna cena obračunavati;

 • trošku korišćenja sredstava komunikacije na daljinu za zaključivanje ugovora kada se taj trošak obračunava na osnovi različitoj od osnovne tarife;

 • uslovima, vremenskom roku i postupku za ostvarivanje prava na odustanak od ugovora u skladu sa članom 28. ovog zakona;

 • obavezi da plati trgovcu razumne troškove u skladu sa članom 35. stav 3. ovog zakona, ako potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora nakon što je podneo zahtev u skladu sa članom 28. stav 2. i članom 29. ovog zakona;

 • kada pravo na odustanak od ugovora nije predviđeno u skladu sa članom 37. ovog zakona, o podatku da potrošač ne može da koristi pravo na odustanak ili, gde je primenjivo, okolnostima pod kojima potrošač gubi pravo na odustanak od ugovora;

 • postojanju njegovog ugovornog odnosa sa poštanskim operatorom preko koga potrošač može, u slučaju reklamacije zbog nesaobraznosti, da pošalje robu o trošku trgovca.

U zavisnosti od okolnosti konkretnog slučaja i vrste robe, trgovac je dužan da potrošača obavesti i o:

 • dužnosti potrošača da snosi troškove povraćaja robe u slučaju odustanka od ugovora i, za ugovore na daljinu, ako se roba zbog svojih karakteristika ne može vratiti poštom, troškove vraćanja robe;

 • postojanju primenjivih kodeksa dobre poslovne prakse i načinu na koji se može steći uvid u sadržaj kodeksa, gde je primenjivo;

 • minimalnom trajanju ugovornih obaveza potrošača u skladu sa ugovorom;

 • postojanju i uslovima za polaganje depozita ili drugih finansijskih garancija koje potrošač na zahtev trgovca treba da plati ili dostavi;

 • mogućnosti pristupa vansudskim mehanizmima za rešavanje sporova koje trgovac unapred prihvata i načinima pristupa.

Odredbe st. 1. i 2. ovog člana primenjuju se i na ugovore o snabdevanju vodom, gasom ili električnom energijom kada oni nisu ponuđeni za prodaju u ograničenoj ili unapred određenoj količini, ili na ugovore o snabdevanju toplotnom energijom ili o isporuci digitalnog sadržaja koji se ne isporučuje na trajnom nosaču zapisa.

U slučaju javne aukcije podaci o trgovcu iz člana 13. stav 1. tačka 1) ovog zakona i stava 1. tačka 1) ovog člana mogu biti zamenjeni istovrsnim podacima o aukcionaru.

Podaci iz stava 1. tač. 4) i 5) i stava 2. tačka 1) ovog člana mogu biti dostavljeni putem obrasca iz člana 28. ovog zakona.

Trgovac je dužan da pre zaključenja ugovora o pružanju finansijskih usluga na daljinu, potrošača, na jasan i razumljiv način, obavesti o:

 • osnovnim obeležjima finansijske usluge;

 • prodajnoj ceni finansijske usluge uključujući poreze, takse, troškove i naknade, odnosno o načinu obračunavanja cene ako prodajna cena finansijske usluge ne bude iskazana;

 • posebnim rizicima koji se odnose na određeni finansijski instrument;

 • periodu za koji važe data obaveštenja;

 • načinu plaćanja.

Ukoliko trgovac ne ispunu obavezu obaveštavanja o dodatnim troškovima iz člana 13. tačka 3) ovog zakona i stava 2. tačka 1) ovog člana potrošač nije dužan da snosi te troškove.

Trgovac je dužan da podatke iz st. 1, 2. i 6. ovog člana pruži potrošaču na srpskom jeziku.

Podaci iz st. 1, 2. i 6. ovog člana predstavljaju sastavni deo ugovora na daljinu ili ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija.

Teret dokazivanja izvršenja obaveza u skladu sa st. 1, 2. i 6. ovog člana i čl. 30. i 31. ovog zakona je na trgovcu.

Član 28

 • Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova iz čl. 34. i 35. ovog zakona (u daljem tekstu: odustanak od ugovora).

 • Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu: obrazac za odustanak).

 • Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija smatra se blagovremenom ukoliko je poslata trgovcu u roku iz stava 1. ovog člana.

 • Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

 • Ako trgovac omogući potrošaču da elektronski popuni i pošalje obrazac za odustanak, dužan je da ga o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa.

 • Protekom roka iz člana 29. ovog zakona prestaje pravo potrošača na odustanak od ugovora.

 • Teret dokazivanja da je postupio u skladu sa odredbama st. 1.-5. ovog člana, radi ostvarivanja prava na odustanak od ugovora, je na potrošaču.

 • Oblik i sadržinu obrasca za odustanak propisuje ministar nadležan za poslove zaštite potrošača

Preuzmite obrazac za odustajanje od trgovine

Pravo na privatnost i bezbednost

U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka, podaci koje ostavljaju potrošači na sajtu, koriste se isključivo za komunikaciju u slučajevima kupovine i isporuke robe. Lav auto d.o.o. lične podatke kupaca ne koristi za druge namene niti će to raditi.

LAV AUTO - auto-servis godine (2010)

LAV AUTO - auto-servis godine (2010)

U okviru Beogradskog sajma automobila u organizaciji Automobilskog foruma, dodeljena su priznanja  - "OSKAR PRESTIŽA" najboljim predstavnicima automobilske industrije. U kategoriji &quo...

Opširnije
O nama

O nama

1989. godine osnovana je porodična firma pod nazivom GORDON AUTO SPORT, sa namerom da našem tržištu ponudi širok izbor kvalitetnih auto delova. Preduzeće je proširilo svoju...

Opširnije
Priprema vozila za zimu

Priprema vozila za zimu

Hladno vreme, klizavi kolovozi, so i pesak na putu – sve nas to čeka u narednim danima. Svi sitni problemi koji nisu predstavljali veliku teškoću za vaše vozilo proteklog leta, pog...

Opširnije
Podaci za PDV identifikaciju

Podaci za PDV identifikaciju

Obrazac za PDV identifikaciju možete preuzeti ovde....

Opširnije
Uloga amortizera u vožnji

Uloga amortizera u vožnji

Amortizeri su jedan od vitalnih delova automobila sa stanovišta bezbedne vožnje. Funkcija i zadatak amortizeraJedna od glavnih zadataka amortizera jeste da konstantno drže točkove na putu ...

Opširnije
Balansiranje točkova je samo deo rešenja

Balansiranje točkova je samo deo rešenja

Pri vožnji od 100 km/h, guma prosečne veličine okreće se 850 puta u minuti. Na ovoj brzini, malim varijacijama u ravnoteži, krutost ili izbočenost strana gume može izazvati bukvalno udaranje točka u p...

Opširnije
Prodaja guma - popusti, rate

Prodaja guma - popusti, rate

Pripremili smo Vam izuzetno primamljivu ponudu prilikom kupovine i montaže novih pneumatika na vozilo. Pored sezonskih i vansezonskh akcija, očekuje vas niz povoljnosti i prijatna iznenađenja.&nb...

Opširnije
Zaposlenje

Zaposlenje

Naše poslovanje usmereno je ka profesionalnoj usluzi, beskompromisnom kvalitetu i naravno, zadovoljstvu klijenata. Potrebni su nam profesionalci u svojoj struci, motivisani i vredni radnici koj...

Opširnije
Privatnost podataka

Privatnost podataka

Da bismo uspešno obradili Vašu narudžbu potrebni su nam Vaše ime i prezime, adresa, e-mail i telefon. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da obradimo Vaš zahtev ili d...

Opširnije
Koji akumulator izabrati

Koji akumulator izabrati

Koji akumulator odgovara vašem vozilu je pitanje koje najčešće postavljate prilikom zamene dotrajalog akumulatora.Akumulator treba zameniti odgovarajućim akumulatorom prema preporuci pro...

Opširnije
Načini plaćanja

Načini plaćanja

Našim kupcima nudimo sledeće načine plaćanja:GotovinskiPlaćanje gotovinom u našim maloprodajnim objektima.Platnim karticamaOmogućeno je plaćanje sledećim platnim karticama:DinaCard,Maest...

Opširnije
Otkup starih akumulatora

Otkup starih akumulatora

Vršimo otkup starih akumulatora i time zaokružujemo proces zamene akumulatora u našem servisu. Istrošeni akumulatori bačeni na otpad su jedan od najvećih zagađivača životne sredin...

Opširnije
Odricanje od odgovornosti

Odricanje od odgovornosti

Sav materijal, uključujući, ali ne ograničen na, tekst, fotografije, grafiku i cifre na sajtu može sadržati tehničke greške ili greške u kucanju ili druge vrste grešaka ili netačn...

Opširnije
MICHELIN CrossClimate pneumatik

MICHELIN CrossClimate pneumatik

U maju 2015. godine, Michelin će lansirati na evropska tržišta MICHELIN CrossClimate, prvi letnji pneumatik sertifikovan za korišćenje u zimskim uslovima.Nov MICHELIN CrossClimate je spo...

Opširnije
Zamena prve pomoći sa isteklim rokom

Zamena prve pomoći sa isteklim rokom

Zamena prve pomoći za auto (kompleta) sa isteklim rokom sprovodimo u saradnji sa Galenika Pharmacia.U saradnji sa kompanijom „Galenika Pharmacia“, počeli smo akciju zamena prve pomoći sa i...

Opširnije
Thule na expozimu

Thule na expozimu

Na nedavno održanom Sajmu zimske opreme Expo-zim 2015. u Beogradu, Lav Auto je predstavio ponudu THULE proizvoda zainteresovanim posetiocima. Posebno interesovanje vladalo je za krovne kofere, lance z...

Opširnije
Lav auto na sajmu turizma 2016.

Lav auto na sajmu turizma 2016.

Sajam turizma je privukao veoma veliki broj ljubitelja putovanja, zaljubljenika u pustolovinu i aktivnosti u prirodi. Za uživanje u aktivnom životu s prijateljima i porodicom često je potrebno puno op...

Opširnije
Lav auto na sajmu automobila 2016

Lav auto na sajmu automobila 2016

Lav auto je na nedavno završenom Sajmu automobila - Bg-Car Show 2016 predstavio ponudu vrhunskih brendova iz oblasti auto industrije. Wynn'sWynn's je svetski lider u proizvodnji ...

Opširnije
Lav Auto na sajmu expo-zim 2016

Lav Auto na sajmu expo-zim 2016

Sajam zimske opreme Expo-zim je privukao veoma veliki broj ljubitelja skijanja, sankanja, zaljubljenika u pustolovinu i aktivnosti u prirodi. Za uživanje u aktivnom životu s prijateljima i porodicom č...

Opširnije
Konig - vrhunski lanci za sneg

Konig - vrhunski lanci za sneg

Konig lanci za sneg su brzi, intuitivni i lako se uklapaju i daju kompatibilna rešenja za gotovo bilo koje veličine točkova na skoro svakom vozilu. KONIG vam nudi sigurnost tokom putovanja i ko...

Opširnije
Lav Auto - generalni uvoznik Thule za Srbiju

Lav Auto - generalni uvoznik Thule za Srbiju

Lav Auto je generalni uvoznik i distributer Thule proizvoda za teritoriju Srbije. Thule krovni nosači pomažu vam da bolje iskoristite prostor u vašem vozilu jer teret nose pouzdano, sigurno i s...

Opširnije
Otvoren Thule Shop

Otvoren Thule Shop

Lav Auto je otvorio novo prodajno mesto pod nazivom THULE SHOP na adresi Tošin bunar 179 u Beogradu. U prodajnom delu vas očekuje najveći asortiman Thule proizvoda na jednom mestu. U novom...

Opširnije
Wynn’s – bolje sprečiti, nego lečiti!

Wynn’s – bolje sprečiti, nego lečiti!

Svaki automobil, bez obzira na starost, zahteva brigu i redovno održavanje svih elemenata kako bi što duže zadržao karakteristike i performanse koje je predvideo proizvođač. Svi sistemi u vozil...

Opširnije
Prvi rođendan Thule Shop-a

Prvi rođendan Thule Shop-a

Slavimo prvi rođendan Thule Shop-a i poklanjamo!Povodom prvog rođendana Thule Shop-a , Lav auto i Thule Shop će od 15. – 17. Februara 2018. godine imati poklone za sve kupce u Thule Shop-u. Pozi...

Opširnije
Wynn’s TYRE FIX – pouzdan baš kad treba!

Wynn’s TYRE FIX – pouzdan baš kad treba!

Kada krenemo na put, uvek nam treba puno stvari. Ono što nam sigurno ne treba je probušena guma. Bilo da nemate mesta za rezervnu gumu, uvek ste u žurbi ili biste jednostavno posao ...

Opširnije
NOVO: MultiServe - Najmoćniji Wynn's uređaj, do sada!

NOVO: MultiServe - Najmoćniji Wynn's uređaj, do sada!

Novi uređaj iz Wynn's-a MultiServe upravo je stigao u Lav auto, a prve utiske o uređaju posle testiranja objavićemo na našem sajtu. Dok svi čekamo rezultate testova ovog dugo najavljivanog...

Opširnije
Kad kabina vozila smrdi - Wynn's pomaže

Kad kabina vozila smrdi - Wynn's pomaže

Ništa lepše od vožnje po vrelom letnjem danu, dok prijatan vazduh iz klime hladi vaše vozilo. Osim ako taj vazduh više nije prijatan i počne da smrdi. Neprijatan miris je s...

Opširnije
 Novo: Thule Lithos kolekcija stigla u Thule Shop

Novo: Thule Lithos kolekcija stigla u Thule Shop

Ukoliko ste mislili da ranac ne može izgledati elegantno, Thule je rešio da vas demantuje novom Litos kolekcijom koja se upravo pojavila na tržištu, a od nedavno je u ponudi i u Thule Sh...

Opširnije
AKCIJA 1+1 gratis: uz Wynn’s Clean FX - Wynn’s Speed FX na poklon!

AKCIJA 1+1 gratis: uz Wynn’s Clean FX - Wynn’s Speed FX na poklon!

Uživajte ovog leta još više na svom motoru ili skuteru zahvaljujući Wynn’s aditivima!U toku je velika letnja akcija u Lav autu. Kupovinom aditiva WYNN'S Clean FX na poklo...

Opširnije
Servisna knjižica u izdanju Lav auta

Servisna knjižica u izdanju Lav auta

Prva servisna knjižica u izdanju Lav auta upravo je izašla iz štampe i možete je potražiti u Lav autu ili Thule Shop-u na Novom Beogradu.Servisna knjižica Lav auta je proizašla iz...

Opširnije
Kupovina guma: šta treba da znate

Kupovina guma: šta treba da znate

Da li Vaše gume izgledaju pomalo ćelavo, istrošeno ili staro? Ako je odgovor da, možda bi trebalo razmotriti kupovinu novih guma. Analiza svih sitnih detalja koja je potrebna da bi ...

Opširnije
Čelične felne

Čelične felne

U našoj ponudi imamo kvalitetne čelične felne proizvedene u Evropi. Veliki izbor čeličnih felni za sve tipove vozila i najpovoljniji odnos cena/kvalitet. Čelične felne su ekonomične i lako se o...

Opširnije
Cenovnik servisnih usluga

Cenovnik servisnih usluga

Ovo je samo izvod iz cenovnika naših usluga. Nismo u mogućnosti da Vam prezentujemo cene usluga koje se razlikuju od tipa vozila. U slučaju da ste zainteresovani za cenu servisne usluge koja ni...

Opširnije
Niske temperature mogu sprečiti pokretanje vozila

Niske temperature mogu sprečiti pokretanje vozila

Kada temperature padnu ispod nule, kristali voska u dizel gorivu se stvrdnu, pretvarajući gorivo u gustu tečnost. Ovi očvrsnuti kristali voska blokiraju filter i zaustavljaju automobil, kamion ili bi...

Opširnije
Obaveštenje o sigurnosnom opozivu Thule RideAlong

Obaveštenje o sigurnosnom opozivu Thule RideAlong

Thule izdaje dobrovoljno globalno povlačenje Thule sedišta za bicikle za decu RideAlong zato što obloge pojaseva na sedištima bicikla mogu sadržati hemikaliju otpornu na vatru Dec...

Opširnije
Naša Web stranica koristi "kolačiće" koji ne sadrže lične podatke, i koriste se radi olakšanog korisničkog iskustva. Daljim korišćenjem prihvatate njihovu upotrebu.
Na sledećem linku možete saznati više i odabrati podešavanja. Za detalje o zaštiti podataka, možete se informisati na stranici politika privatnosti.